מקסימום חידוש
במינימום גירוי

מינימום תכשירים
לטיפול עור

עשרה מרכיבים
לשמירת הנעורים